Wettelijke kennisgeving

Wanneer u deze website gebruikt, kan u gevraagd worden persoonlijke informatie en gegevens te verstrekken. Het beantwoorden van deze vragen is vrijwillig en u bent hiertoe niet verplicht. Alle verstrekte gegevens zullen worden opgeslagen, verwerkt en, indien nodig, doorgegeven aan de Silent Gliss onderneming of geautoriseerde dealers uitsluitend voor uw individuele ondersteuning, het verzenden van productinformatie of het indienen van serviceaanbiedingen. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw emailadres te allen tijde intrekken. Silent Gliss verzekert u dat uw gegevens vertrouwelijk zullen worden behandeld in overeenstemming met de geldende regelgeving voor gegevensbescherming.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Googe Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Eigendomsrechten en handelsmerken

Alle rechten voorbehouden. Alle inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, afbeeldingen, grafieken, geluid, animaties en video's evenals hun rangschikking op deze websites worden beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten. Bovendien zijn de handelsmerken op onze website beschermd door het merkenrecht, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Dit geldt in het bijzonder voor Silent Gliss handelsmerken, bedrijfslogo's of productlijnlogo's. Geen licentie voor het gebruik van het intellectuele eigendom van Silent Gliss of derden wordt verleend door deze website. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd, gewijzigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.

 

Links

Onze website bevat links naar externe websites van derden op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het tijdstip van het linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was op het tijdstip van het linken niet herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina's is echter zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding niet zinvol. Bij het bekend worden van schendingen van het recht zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

 

Inhoud

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan Silent Gliss niet instaan voor de juistheid en nauwkeurigheid van de informatie die erin is opgenomen. Silent Gliss sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website; dit laat onverlet de aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en voor opzet en grove nalatigheid van Silent Gliss, haar vertegenwoordigers en hulppersonen.

Om technische redenen kunnen de kleuren op uw monitor of op een door u gemaakte afdruk gewijzigd zijn. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de beschreven modellen en uitrustingen. Silent Gliss zal u graag op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen aan het door u gevraagde product.

 

Afdruk

Silent Gliss Benelux
Excelsiorlaan 3
1930 Zaventem
België / Belgique
T +32 2 240 03 60
infotest@silentgliss.be