Duurzaamheid

350 medewerkers wereldwijd

We kiezen voor een maatschappelijk verantwoorde aanpak van onze werkgelegenheidsstrategie. Daar waar mogelijk worden banen gecreëerd in de regio waar de producten op de markt worden gebracht.

 

Voor onze medewerkers

Ons werkgelegenheidsbeleid voldoet altijd aan nationale regels en voorschriften en is gebaseerd op sterke ethische principes. Wij ondersteunen en motiveren onze medewerkers door het verzorgen van interne trainingen en indien nodig uitgebreide opleidingen. Ook stimuleren we onze medewerkers actief om op een duurzame manier te denken en te handelen en zoeken we altijd naar manieren om verbeteringen door te voeren.

Voor onze partners

We zijn een bloeiende onderneming en onze prioriteit ligt bij het werken met ethisch verantwoordelijke partners.